מפת סוולבארד

סוולבארדמָקוֹר: ספר העובדות העולמי 1998

פרופיל סוואלברדמידע גיאוגרפי נוסף
  • פרופילי מדינה
  • דגלים
  • גאוגרפית העולם
  • סטטיסטיקה עולמית
  • פרופילי מדינות ארה'ב
  • ערים בארה'ב
  • גיאוגרפיה בארה'ב
  • סטטיסטיקה בארה'ב

מפת אירופה

אינדקס מפות